Conference on the image(s) of the United States in 20th century Hungary

The Institute of Political History and the “Democracy in History” workgroup of the CEU-Democracy Institute held a conference on Spetember 15, 2023 on how the United States was seen in 20th century Hungary. A wide range of topics were discussed mainly by historians but not only: beyond diplomatic and cultural relations also American humanitarianism in post-WWI Hungary, statues of American statesmen in interwar Hungary, political struggles of Hungarian émigrés in the States before as well as after WWII, cultural politics during the Cold War, and representations of America in Hungarian films during as well as after state socialism.

The conference had three panels in Hungarians and two panels in English.

PROGRAM

9:00–10:30
Az Egyesült Államok mint viszonyítási pont (in Hungarian)

Levezető elnök: TAKÁCS Róbert

 • Békés Csaba: Magyar–amerikai kapcsolatok a 20. században
 • Kalmár Melinda: Globalizációs turbulenciák. Az Amerika-kihívás
 • Sipos Balázs: Mediatizált Amerika, hétköznapivá vált Amerika
 • Vita

10:30–10:45 Kávészünet / Coffee break

10:45–12:00
The America of the Horthy era / A Horthy-kor Amerikája (in English)

Chair: Ágnes Katalin KELEMEN

 • Romsics Gergely: Országimázs és konszolidáció: Magyar vita a Horthy-korszak első éveiről az Egyesült Államokban [Country image and Consolidation: Hungarian debate about the first years of the Horthy era in the United States]
 • Friederike Kind-Kovács [ONLINE]: Egy amerikai Budapesten James Padlow és a transzatlanti gyermeksegély az 1920-as években [An American in Budapest: James Pedlow and His Transatlantic Child Relief in the 1920s]
 • Mathey Éva: Amiről a szobrok vallanak: Amerika-kép Magyarországon a két világháború között [What the statues testify about: The image of America in Hungary in the Interwar Period]
 • Vita

12:00–13:00 Szünet / Break

13:00–14:15
Cold War and the USA in Hungary / Hidegháború és az USA Magyarországon (in English)

Chair: Marsha SIEFERT

 • Lévai Csaba: Az amerikai forradalom megítélése a magyarországi történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában (1949-1989) [The assessment of the American revolution in Hungarian historical literature during the state socialist regime (1949–1989)]
 • Takács Róbert: Az Amerika-kép „olvadása” 1953 után [The „thaw” of the Image of America after 1953]
 • Glant Tibor: Az amerikai kulturális diplomácia találkozása a Kádár-rendszerrel: Ed Alexander Magyarorszégon, 1965-1966 [American Cultural Diplomacy Meets Communist Hungary: A Case Study of Ed Alexander in Budapest, 1965–66.]
 • Vita

14:15–14:30 Kávészünet / Coffee break

14:30–15:45
Amerika-képek filmkockákon (in Hungarian)

Levezető elnök: CSUNDERLIK Péter

 • Peterecz Zoltán: Határvidék a westernben Hollywoodban és Magyarországon
 • Laska Pál: „Kémek, mint mi”, avagy külföldi titkosszolgálatok megjelenése és értékelése a magyar filmekben
 • Varga Balázs: A Valahol Európában-tól a Valami Amerikáig. Magyar filmek Amerika-képe a (poszt)szocializmusban
 • Vita

15:45–16:00 Kávészünet / Coffee break

16:00–17:30
Amerika-képek Kádár-kori úti beszámolókban és emigrációban / Magyarok Amerikából, Amerikáról (in Hungarian)

Levezető elnök: LÉVAI Csaba

 • Hermann Gabriella: Az amerikai magyar diaszpórapolitikusok Amerika-képe a hidegháború alatt
 • Csunderlik Péter: „Az imperializmus fellegvárának legfellegebb várában a kapitalizmus szemmelláthatóan elevenen rothad” – Hanák Péter történész ironikus Amerika-képe
 • László Szabolcs: Magyar írók Iowában. A Nemzetközi Íróprogramban résztvevők Amerika-képe a hetvenes években
 • Vita

17:30 Zárszó / Closing remarks

Leave a Reply